اکسیژن ساز خانگی

دستگاه اکسیژن ساز خانگی از جمله تجهیزات پزشکی کمک تنفسی در منازل به حساب می آید که عمل تخلیص اکسیژن منازل را که حدود 20% است تا حد بالای 90% انجام می دهد.

مشاوره آنلاین