مزوتراپی چیست؟

مزوتراپی چیست؟

مزوتراپی عمل زیبایی غیر جراحی است که دارو به جای اینکه از  راه دهان خورده شود، مستقیما به داخل پوست تزریق می شود!

تزریق های متعدد توسط دستگاه مزوتراپی در فواصل منظم انجام می شود.

از مزوتراپی برای درمان موارد زیر استفاده می شود:

مشاوره آنلاین